Šest forem Wing Chun Kung Fu

Šest forem Wing Chun Kung Fu

Bojové umění Wing Chun Kung Fu učí šest forem, které se žák učí postupně tak, jak je učil Velmistr Ip Man. Již po zvládnutí první formy je člověk schopen boje, ale ideální je, pokud nesetrvá na místě a pokračuje v učení se i těch zbývajících. Poté je při boji schopen různých kombinací a sebeobrana je o to účinnější.

Forma malé myšlenky (Siu Lim Tao)

  • jde o úplně první a základní formu cvičení, kterou se žák učí. Jejím hlavním principem je ukáznění myšlenek, nalezení vnitřního klidu, s čímž souvisí to nejdůležitější, a to plné soustředění se na boj. Učí se základní pohyby rukou a nohou.

Forma hledání mostu (Chum Kiu)

  • zde se boří bariéry mezi soupeři, studenti hledají cesty k boji na velmi blízkou vzdálenost. Přidávají se složitější prvky postojů, pohybů končetin a složitější rotace těla

Forma bodajících prstů (Biu Tze)

  • tato forma nám umožňuje použít prsty jako blok v oblasti ramen, krku a obličeje, nebo naopak k útoku především do obličejové části a krku. Prsty se stávají silnější a zároveň pružnější a zdokonaluje se jemná motorika

Forma na dřevěném panákovi (Mok Yan Chong)

  • boj na dřevěném panákovi je velice specifický, protože na rozdíl od předchozích forem cvičí žák s neživým soupeřem. Tato forma nabízí spoustu výhod. Například umožňuje žákovi vypozorovat chyby ve své technice. Pokud ho úder bolí, nebo jej vyvede z rovnováhy, je to špatně a žák postupně díky tomuto uvědomění velice rychle techniku boje zdokonaluje.

Forma s dlouhou tyčí (Luk Dim Bun Kwan)

  • forma s dlouhou tyčí, jak už název napovídá, se bojuje na delší vzdálenost a tento styl má pouze 6 a půl forem, proto se jej naučit je snadnější, než zvládnout formu se dvěma meči, která má přes 100 různých technik boje. Výhodou formy s dlouhou tyčí Luk Dim Bun Kwan je bezpochyby posílení celého těla, protože při bojovém postoji je vyvíjen obrovský tlak na nohy a pokud chceme použít svou sílu v co možná největším rozpětí, musíme mít horní polovinu těla stabilně ve středové linii.

Forma s dvěma meči (Bart Cham Dao)

  • forma se dvěma meči (tzv.motýlí meče) je poslední z technik tohoto bojového umění. Mnoho lidí se ptá, proč se v dnešní době ještě vyučuje, protože si myslí, že ji nikdy nebudou moci využít v reálném životě. Ale není to tak úplně pravda. Pochopení Bart Cham Dao je důležitou součástí porozumění celému konceptu Wing Chun. Navíc se zde učí spousta dalších bojových postojů, které mohou být využity i jinak, než jenom s motýlími meči. Pokud se k této formě dostaneme a budeme ji poctivě cvičit, mimo vypilování dalších postojů také posílíme zápěstí a rozvineme o něco více obě mozkové hemisféry.