Muk Yan Jong - Dřevěný panák

Muk Yan Jong - Dřevěný panák

[ Muk Yan Jong je kantonské výslovnosti (dost blízko). V Mandarin je: MU ren Zhuang: 木人桩 . Doslova dřevo, osoba]

Muk Yan Jong - "Mu žen čuang"

Muk Yan Jong (čínsky 木人樁 pchin-jin mù rén zhuāng, kantonsky muk yan jong) je pomůcka pro nácvik Wing Chun (Jung-čchun, v překladu znamená Dřevěný panák nebo také Devěný tréninkový partner. Skládá se z trupu, ten tvoří typicky kmen stromu, a ze tří horních končetin plus jedné větší, která má představovat nohu. Do panáka se nemlátí jako do boxovacího pytle. Princip spočívá v simulaci boje, základem kung fu je provádění úderu a obrany v jeden okamžik, což vyžaduje rychlost. Tato pomůcka byla a je hojně využívaná ve školách u různých mistrů, ale proslavil ho nejspíš Yip Man a jeho nejlepší učedník Bruce Lee. Cvičení se provádí tak, že jedna ruka kryje údery představované dřevěnými končetinami a druhá udeří do kmenu, toto cvičení vytváří tzv. svalovou paměť a významně zlepšuje reflexy. Neméně důležitý je fakt, že pokud se toto cvičení provádí správně a často, lidské ruce si zvyknou na bolest z boje a to je z hlediska kung fu také velmi důležité.

Historie formy

Nejpopulárnější legenda o vzniku dřevěného panáka pochází ze starobylého kláštera Šaolin.

Před 300 lety, než vojáci vlády Manchu spálili chrám, bylo v jeho sklepeních umístěno 108 tréninkových dřevěných panáků.

Pro absolvování zkoušky museli šaolinští mniši projít tímto sklepením a úspěšně dokončit jednu ze 108 bojových technik.

Ng Mui, buddhistické jeptiška a zakladatelka Wing Chun Kung Fu, unikla útoku Mandžů a přežila vypálení kláštěra Šaolin. Převzala tajemství kung-fu, a naučila se kombinace všech jednotlivých 108 bojových technik na dřevěných panácích.

Sjednotila bojové techniky do jedné kompletní formy (původní Wing Chun forma 108 pohybů na dřevěném panákovi).

Dřevěný panák místo tréninkového partnera

Účelem form na Wing Chun Muk Yan Jong je připravit vás na na boj. Cvičení totiž umožňuje nacvičit techniky, které není možné cvičit s partnerem naplno.

Dřevěný panák vám pomůže v rozvoji dovedností Wing Chun: Správný úhel vychýlení, rovnováhu, úder, přesnost, načasování, polohování, rychlost a sílu načasování a sílu všech bojových technik.

Trénink na dřevěném panákovi

Na dřevěném panákovi se učí přesnost provádění dvou a více technik současně. To je obecně základ opravdového umění Wing Chun Kung Fu.

Klíčovými výhodami tréninku na Muk Yan Jong jsou:

  • zlepšuje Yiu Ma
  • učí správnou vzdálenost
  • obsahuje další techniky kopů
  • koordinuje končetiny a tělo

Správné cvičení na dřevěném panákovi

Cvičící se učí správně postavit k panákovi, a udeřit tak jak to je správné. Při nesprávném úderu dřevěný panák vrací energii, kterou cvičící může cítít v celém těle.

Sestava dřevěného panáka obsahuje pohyby z Siu Nim Tau, Chum Kiu a Biu Gee.

Dřevěné paže mohou představovat útoky rukama, které musí cvičící blokovat a zároveň ve stejném okamžiku udeřit do kmenu (těla). Důležitá je dřevěná noha, která učí správné postoje a útok nohama.

Cílem tréninku na dřevěném panákovi je procvičení teorií a aplikací pohybu z těchto sestav a jejich zdokonalování.

Fyzický odpor dřevěného panáka přibližuje naučené pohyby z prvních tří sestav praktické zkušenosti.

Střet s dřevěným panákem může mít za následek bolest a ztrátu rovnováhy.

Forma podle Velmistra Ip Mana

Ip man upravil formu na dřevěném panákovi do dnešní podoby. Proto tak můžeme říct, že forma na dřevěním panákovi, tak jak se cvičí v Hong Kongu a v liniích Wing Chunu pocházejícíh z Hong Kongu je dílem Velmistra Ip Mana.

Forma na Muk Yan Jong (někdy nazývaný Mok Yan Chong) obsahuje 116 technik. Tuto formu učil mistr Ip man. Původně obsahovala forma 108 technik, ale později byly přidány kopy.

Říká se, že opravdový bojovník stráví 80% svého času tréninku samostatným cvičením bez partnera. Pomocí dřevěné figuríny můžete maximalizovat výhodu samostatného cvičení, které vás přiblíží blíže ke svému vrcholu fyzického, psychického a bojového mistrovství.Druhy dřevěných panáků

Při cvičení Wing Chun Kung Fu můžete vidět více druhů dřevěných panáků.

Tradiční čínský dřevěný panák

V Číně se tradičně umísťoval dřevěný panák do země. Musel pro uchycení vykopat do země díra a pevně panáka uchytit proti vyvrácení. I přes to, že řešení je nejjednodušší, tak docházelo k hnití dřeva a bylo potřeba zakopat spodní část panáka minimálně 1 metr do země.

Dřevěný panák Hong Kong

Když se přestěhoval Velmistr Ip Man do Hong Kongu, neměl možnost vykopat díru do země, aby tradičně ukotvil dřevěného panáka. Vyřešil tento problém tak, že umístil dřevěného panáka na zeď. Na tomto dřevěném panákovi se mohou všechny techniky i forma cvičit stejně kvalitně, jako na panákovi, který je uchycen v zemi. Zajímavé je, že pokud je dřevěný panák umístěn na zdi pružným dřevem, cvičí se na něm lépe než na dřevěném panákovi umísteným v zemi.

Moderní volně stojící dřevěný panák

V posledních letech z rozvojem Wing Chunu potřebovali lidé věnující se Wing Chun Kung Fu cvičit na dřevěném panákovi v pronajatých prostorech, kde nebylo možné vykopat díru do země a neměli ani možnost umístit dřevěného panáka na zeď.

Vznikl tak volně stojící dřevěný panák. Bohužel při cvičení se panák může trochu posouvat. Proto jsou na spodní části stojanu panáka umístěny závěsné tyče pro umístění závaží např. z posilovací činky. Výhodou je, že po cvičení si můžete dřevěného panáka odvézt, anebo schovat do vedlejší místnosti.