Wing Chun a relaxace

Wing Chun Relaxace

Při cvičení Wing Chun Kung Fu je důležitá relaxace.

Uvolněnost (prostřednictvím relaxace) při provádění technik je zásadní pro Wing Chun.

Proč je důležitá relaxace a uvolněnost:

  • Napětí snižuje rychlost a pružnost úderu
  • Svaly působí v polaritě proti sobě (např. Biceps a triceps). Pokud je biceps v napětí, nelze dosáhnout maximální rychlosti úderů, protože biceps bude brzdit propnutí ruky. Ve Wing Chunu by měla být paže uvolněna před zahájením úderu.
  • Zbytečné svalové napětí zpomaluje energii a způsobuje únavu.
  • Napjaté, ztužené paže mají nízkou citlivost při reakcích v Chi Sau ("lepící se ruce").
  • Napjatou a tuhou ruku je jednoduché uchopit
  • Uvolněná, ale soustředěná ruka má dostatečný cit a prostor pro reakci

Dosíci krajní prázdnoty,

uchovat neporušený klid!

Bezpočet tvorů může pak vyvstávat zároveň,

vidím, jak se zas obrátí zpátky.

Ze všech bytostí, jakkoli se rozmnožují,

každá se navrátí ke svému kořeni.

Navrátit se ke svému kořeni, toť spočinout v klidu,

spočinout v klidu, toť naplnit určení.

Kdo naplnil určení, je věčný.

Znát věčné, toť být osvícený,

neznát věčné, toť jít slepě do neštěstí.

Kdo zná věčné, je snášenlivý,

kdo je snášenlivý, je nestranný,

kdo je nestranný, je královský,

kdo je královský, řídí se nebem,

kdo se řídí nebem, patří Tau.

Tao je věčné, a kdo je má,

nepřichází po celý život v nebezpečí.