Využití zvířecích stylů v bojovém umění Wing Chun

04.06.2024

Bojové umění Wing Chun je známé svou efektivitou a jednoduchostí. Přestože se na první pohled může zdát, že se neodvozuje od tradičních zvířecích stylů, jako je tomu u Shaolin Kung Fu, ve skutečnosti i Wing Chun čerpá inspiraci ze zvířecích charakteristik. Pro lepší pochopení tohoto konceptu se podívejme na to, jak jsou v Shaolin Kung Fu využívány klasické zvířecí styly a jaké paralely můžeme nalézt ve Wing Chun.

Klasické zvířecí styly v Shaolin Kung Fu

Shaolin Kung Fu zahrnuje pět hlavních zvířecích stylů: draka, hada, tygra, leoparda a jeřába. Každé z těchto zvířat symbolizuje určité vlastnosti a esenci, které bojovníci integrují do svých technik.

 1. Drak

  • Esence: "Shen" - duch a jeho přítomnost
  • Vlastnosti: Majestátní, plynulé pohyby, mentální soustředění
  • Typické techniky: "Green Dragon Shoots Pearl"
  • Význam pro každodenní život: Zlepšení mentální síly a rozhodovacích schopností
 2. Had

  • Esence: "Chi" - energie
  • Vlastnosti: Měkké, plynulé pohyby, zaměření na tok energie
  • Typické techniky: "Poisonous Snake Shoots Venom"
  • Význam pro každodenní život: Zlepšení zdraví a výdrže
 3. Tygr

  • Esence: "Gu" - vnitřní síla
  • Vlastnosti: Koncentrovaná síla, odvaha
  • Typické techniky: "Black Tiger Steals Heart"
  • Význam pro každodenní život: Zvýšení sebevědomí a odhodlání
 4. Leopard

  • Esence: Rychlost a výbušnost
  • Vlastnosti: Rychlé, přímé útoky
  • Typické techniky: "Golden Leopard Speeds through Forest"
  • Význam pro každodenní život: Efektivní zvládání každodenních úkolů
 5. Jeřáb

  • Esence: "Jing" - elegance a čistota pohybu
  • Vlastnosti: Přesné a přímé pohyby, elegance
  • Typické techniky: "Crane Stands Amongst Cockerels"
  • Význam pro každodenní život: Rozvoj elegance a kultivovanosti

Zvířecí styly ve Wing Chun

Wing Chun, na rozdíl od Shaolin Kung Fu, není založen na napodobování zvířecích pohybů, ale spíše na integraci jejich esencí a vlastností do efektivních bojových technik. Zde je přehled, jak se některé z těchto zvířecích charakteristik projevují ve Wing Chun:

 1. Mentální soustředění (Drak)

  • Vlastnosti: Stejně jako drak ve Shaolin Kung Fu, i Wing Chun klade velký důraz na mentální soustředění a duchovní přítomnost. Tento aspekt se projevuje v schopnosti rychle reagovat na útoky a využívat strategii a taktiku.
 2. Tok energie (Had)

  • Vlastnosti: Plynulé a měkké pohyby hada nacházejí své místo ve Wing Chun skrze techniky, které umožňují přesměrování a využití síly protivníka. Například pohyby jako "Chi Sao" (lepící ruce) pomáhají trénovat tok energie a citlivost na pohyb soupeře.
 3. Vnitřní síla (Tygr)

  • Vlastnosti: Vnitřní síla a odvaha tygra jsou klíčovými prvky v Wing Chun. Techniky jako "Chain Punch" (řetězový úder) demonstrují využití koncentrované síly a kontinuálního tlaku na protivníka.
 4. Rychlost a výbušnost (Leopard)

  • Vlastnosti: Wing Chun se vyznačuje rychlými a přímými útoky, které odrážejí rychlost a výbušnost leoparda. Kombinace úderů a rychlých změn směru jsou základem tohoto stylu.
 5. Elegance a preciznost (Jeřáb)

  • Vlastnosti: Přesné a elegantní pohyby jeřába se projevují v technikách Wing Chun, které vyžadují přesnost a minimální zbytečný pohyb. Pohyby jako "Biu Jee" (prstová technika) ukazují, jak důležitá je přesnost a efektivita.

Wing Chun a zvířecí styly 

I když Wing Chun nepoužívá zvířecí styly stejným způsobem jako Shaolin Kung Fu, přesto integruje jejich esence do svých technik. Výsledkem je efektivní a praktický bojový systém, který čerpá sílu z mentální přítomnosti, toku energie, vnitřní síly, rychlosti a elegance. Tento přístup umožňuje bojovníkům Wing Chun dosáhnout vysoké úrovně dovedností nejen v boji, ale i v každodenním životě.